Ovaryon kitleler (yumurtalık kitleleri)

Reprodüktif yıllarda sıkça görülen ovarsan tümörlerin yaklaşık üçte ikisine reprodüktif yıllarda rastlanır 45 yaş öncesi bir hasta primer over tümörünün maliyn(kötü)olma olasılığı onbeşte birdir.

Yorum Yaz